Publicaties

PREZO Woonzorg

In 2012 werkte een groep directies en kwaliteitsverantwoordelijken van woonzorgcentra, begeleid door Zorgnet-Icuro en Perspekt, een integraal kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg uit. Hiermee kan een woonzorgcentrum het presteren van zijn organisatie in kaart brengen. Ook ons woonzorgcentrum ging in 2016 van start met de implementatie van dit PREstatiemodel in de ZOrg.

Campusdirecteur Ilse Prims (wzc Kloosterhof en wzc Heilige Familie) en stafmedewerker Chris Van Beersel spraken hierover met Zorgwijzer (jaargang 9, nr. 66 editie maart 2017).

Referentiekader kwaliteit van wonen en zorg – Vlaams indicatorenproject

Het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid ontwikkelde samen met de ouderenzorgsector een referentiekader “integrale kwaliteit wonen en zorg” voor de Vlaamse woonzorgcentra.

Dit referentiekader standaardiseert de normen en verwachtingen voor kwaliteit en reikt indicatoren aan om die standaarden te meten en te evalueren. In 2013 startte onze vzw met de registratie van onder andere medicijn- en valincidenten, het aantal vrijwilligers … om de kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven evalueren.

De meest recente resultaten kunt u steeds terugvinden in het jaarverslag van onze vzw.

“Leesbook” is ons huiskrantje dat danzij de medewerkers van het animatieteam maandelijks verschijnt. 
Overzicht van de laatste edities:

Leesbook januari 2021

—–

Leesbook december 2020

Leesbook november 2020

Leesbook oktober 2020

Leesbook september 2020

Leesbook april-mei 2020

Leesbook maart 2020

Leesbook februari 2020

Leesbook januari 2020

Voor extra achtergrondinformatie over een aantal onderwerpen verwijzen wij u graag door naar volgende pagina’s:

Overzicht centra voor kortverblijf

www.kortverblijven.be

Dementie

Expertisecentrum dementie
Alzheimer Liga Vlaanderen
Vergeet dementie onthou mens
Omgaan met dementie
Centrum voor geestelijke gezondheidszorg De Pont

Zorg en gezondheid

Agentschap zorg en gezondheid
Woonzorglijn (voor vragen en klachten in het algmeen over een zorgvoorziening)

Palliatieve zorg

Palliatief Netwerk Mechelen
Federatie palliatieve zorg Vlaanderen
Coda